Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA.
Dodane przez Admin dnia 13-06-2019 10:17:49
walne.gif

Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) w Raciborzu na Stadionie przy ul. Srebrnej 12 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA.

Obrady Walnego Zebrania rozpoczną się o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 18.15 tego samego dnia w drugim terminie.

Porządek Obrad Walnego Zebrania w rozwinięciu newsa

 


Treść rozszerzona
walne.gif

Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz zawiadamia, że w dniu 27czerwca 2019 roku (czwartek) w Raciborzu na Stadionie przy ul. Srebrnej 12 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA.

Obrady Walnego Zebrania rozpoczną się o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 18.15 tego samego dnia w drugim terminie.


KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ

Nr KRS: 0000295979

REGON 240817063

NIP 639-192-73-64P O R Z Ą D E K  O B R A D

Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

Sportowego UNIA RACIBÓRZ w dniu 27-06-2019 roku


Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania : Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji: - Mandatowo-Skrutacyjnej : Przewodniczącego i

Sekretarza - Uchwał i Wniosków : Przewodniczącego i Sekretarza  5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną.

6. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego UNIA Racibórz w 2018 roku.

7. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2018 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Przyjęcie sprawozdań, udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zebrania.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.


Podpisano:

Jarosław Rachwalski - Prezes Zarządu Klubu