Komunikat Zarządu
Dodane przez Admin dnia 23-06-2020 05:45:57
kom1.jpg
Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz z przykrością zawiadamia, że zaplanowane na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA nie będzie mogło się odbyć.
Powyższe spowodowane jest koniecznością takiego zorganizowania Zebrania, aby uwzględnić wszystkie wymagania związane z wydanym w dniu 20-03-2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbyło się w możliwie jak najszybszym terminie, ale nie później niż 30.09.2020 roku - zgodnie z art. 15zzh ustawy z 31-03-2020 r. (Tarcza 1.0).
Nowy termin jego zwołania zostanie podany w odrębnym komunikacie.