Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA
Dodane przez Admin dnia 15-06-2021 18:49:32
walne.gif

Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) w Raciborzu na Stadionie przy ul. Srebrnej 12 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA.

Obrady Walnego Zebrania z zachowaniem rygoiru sanitarnego rozpoczną się o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum  o godz. 18.15 tego samego dnia w drugim terminie.

Treść rozszerzona
walne.gif

Zarząd Klubu Sportowego UNIA Racibórz zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) w Raciborzu na Stadionie przy ul. Srebrnej 12 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego UNIA.

Obrady Walnego Zebrania z zachowaniem rygoiru sanitarnego rozpoczną się o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum  o godz. 18.15 tego samego dnia w drugim terminie.

KLUB SPORTOWY UNIA RACIBÓRZ

Nr KRS: 0000295979

REGON 240817063

NIP 639-192-73-64

P O R Z Ą D E K  O B R A D

Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

Sportowego UNIA RACIBÓRZ w dniu 29-06-2021 roku

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania : Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji: - Mandatowo-Skrutacyjnej : Przewodniczącego i Sekretarza - Uchwał i Wniosków : Przewodniczącego i Sekretarza  
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną.

6. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego UNIA Racibórz w 2020 roku.

7. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2020 rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 roku.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Przyjęcie sprawozdań, udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zebrania.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego Unia Racibórz.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Podpisano:

Jarosław Rachwalski - Prezes Zarządu Klubu